Wyszukiwarka

¬ródło przychodu

Definicja podstawowa

Zdarzenia, których następstwem jest uzyskanie przychodu.

w podatkach dochodowych

Pełna tre¶ć po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłe¶ hasła którego szukałe¶? Uważasz, że mogliby¶my co¶ dodać? Chciałby¶ przeczytać jak±¶ definicję? Je¶li tak, wpisz swoj± propozycję hasła, które powinni¶my opisać.