Wyszukiwarka

Złom

Definicja podstawowa

W metalurgii nazwa przedmiotów metalowych, przeznaczonych do wykorzystania w procesie recyklingu poprzez ich ponowne przetopienie.

Ze względu na materiał, z którego pochodzi, złom dzieli się na:

•  złom stalowy,
•  złom żeliwny,
•  złom metali nieżelaznych (kolorowych).

Złom stalowy

Złom stalowy ma 2 główne gatunki:

•  złom wsadowy – złom posiadający takie wymiary, postać i skład chemiczny, które pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie go jako wsadu w piecach hutniczych, grubość od 4 mm, pozostałe wymiary 1500 mm x 500 mm x 500 mm;

•  złom niewsadowy – złom, który musi zostać poddany obróbce termicznej lub mechanicznej dla uzyskania potrzebnych wymiarów, postaci i masy przed wykorzystaniem go jako wsadu w piecu hutniczym.

Jako rodzaje złomu niewsadowego, wyróżnia się m.in.:

•  złom ciężki – grubość min. 6 mm (np. pręty zbrojeniowe, grube rury),
•  złom lekki – grubość max. 4 mm (np. blacha).

Złom żeliwny

Wyróżnia się złom:

•  żeliwny maszynowy – tzw. żeliwo ciemne (np. korpusy silników),
•  żeliwny handlowy – tzw. żeliwo białe (np. instalacje sanitarne).

Kolor żeliwa wynika z jego właściwości; dokładniej – zależy od szybkości chłodzenia żeliwa po odlaniu do formy.

Złom metali nieżelaznych

Obejmuje złom:

•  metali nieżelaznych: aluminium, w tym puszki aluminiowe, cynk, miedź, ołów,
•  stopy metali: mosiądz, znal, kajner.

Osobna kategoria to złom jubilerski.

Złom użytkowy

Złom użytkowy to złom, który nadaje się do wykorzystania w celach innych niż jego przetopienie. Jest on sprzedawany przez składnice złomu i punkty skupu na życzenie ich klientów.

Obrót złomem

Obrót złomem ma miejsce w punktach skupu złomu i w składnicach złomu. Największymi dostawcami złomu są producenci z przemysłu metalowego, maszynowego, maszyn i urządzeń oraz środków transportu. Dostawcami złomu są też gminy (segregacja odpadów), a także zajmujący się pozyskiwaniem i odsprzedażą złomu zbieracze złomu, tworzący nieformalne i niezrzeszone grupy.

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.