Wyszukiwarka

Zawiadomienie o kontroli

Definicja podstawowa
Zasadą jest, że przedsiębiorca (podatnik) powinien być zawiadomiony o zamiarze wszczęcia kontroli. Wyjątki od tej reguły są ściśle określone. Szczegółowe zasady zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli regulują przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ordynacja podatkowa.

w Ordynacji podatkowej

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie gospodarczym

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie finansowym

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.