Wyszukiwarka

Zysk

Definicja podstawowa
Nadwyżka przychodów nad kosztami. Oznacza to kredytowe (Ma) saldo konta 86 „Wynik finansowy”. Wypracowany zysk może być wypłacony właścicielom (np. w formie dywidend) lub zatrzymany. Zatrzymany zysk zwiększa wartość kapitału własnego i jest wykazany w pozycji A.VI. „Zysk netto”.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.