Wyszukiwarka

Zwolnienie

Definicja podstawowa

Wyłączenie z zakresu podmiotowego danego podatku pewnej kategorii podmiotów (zwolnienie podmiotowe) lub z przedmiotu danego podatku pewnej kategorii sytuacji faktycznych (zwolnienie przedmiotowe). Występują również kategorie mieszane zwolnień, tzw. zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe.

Zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wymienia art. 21 updof.
Zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych wymienia art. 17 updop.
Zwolnienia w pcc wymienia art. 9 ustawy o pcc.
Zwolnienia od podatku od spadków i darowizn wymienia art. 4–4a ustawy o podatku od spadków i daro-wizn.
Zwolnienia od opłaty skarbowej wymienia art. 2–3a ustawy o opłacie skarbowej.
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienia art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Zwolnienia od podatku od środków transportowych wymienia art. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokal-nych.
Zwolnienia z opłaty targowej wymienia art. 15 ust. 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Zwolnienia z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej wymienia art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Zwolnienia z opłaty od posiadania psów wymienia art. 18a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie pracy

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.