Wyszukiwarka

Zastępstwo

Definicja podstawowa
W prawie pracy umowa na zastępstwo stanowi odmianę umowy na czas określony. Służy ona zastąpieniu nieobecnego pracownika przez innego, w tym celu zatrudnionego. Umowa ta jest dla pracodawcy bardzo korzystna. Pozwala nie zakłócać toku pracy w przypadku choroby pracownika, wykorzystywania urlopu macierzyńskiego, wychowawczego. 
 
Umowa na zastępstwo rozwiązuje się w momencie podjęcia pracy przez zastępowanego pracownika. W takim przypadku nie dokonuje się jej wypowiedzenia. Pracodawca ma również możliwość wypowiedzenia takiej umowy. Okres wypowiedzenia tej umowy wynosi trzy dni robocze. Liczymy go od następnego dnia po dokonaniu wypowiedzenia. 
 
Umowa na zastępstwo nie przedłuża się do dnia porodu, jeżeli pracownica jest w ciąży. Odróżnia ją to od innych umów terminowych. 
 
W procedurze prawnej: zastępstwo procesowe.
w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie cywilnym

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.