Wyszukiwarka

Zastaw

Definicja podstawowa
Ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane na rzeczach ruchomych w celu zabezpieczenia wierzytelności. Przedmiotem zastawu mogą być także zbywalne prawa (art. 306–335 k.c.).
w Ordynacji podatkowej

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie cywilnym

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.