Wyszukiwarka

Zasiłki

Definicja podstawowa
1. Świadczenia pieniężne wypłacane za czas niezdolności do pracy, które mają rekompensować zarobek utracony za okres niezdolności do wykonywania pracy. 
2. Zasiłki rodzinne – świadczenia pieniężne wypłacane na uprawnionych członków rodziny w ramach polityki prorodzinnej. 
3. Zapomogi przyznawane po spełnieniu określonych kryteriów.

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w ubezpieczeniach

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.