Wyszukiwarka

Zasiedlenie

Definicja podstawowa
Przekazanie lokalu lub budynku osobie uprawnionej w stanie nadającym się do użytku zwykle dokonywane w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.