Wyszukiwarka

Zasady rachunkowości

Definicja podstawowa
Wymogi leżące u podstaw teorii rachunkowości, których spełnienie spowoduje, że sprawozdanie finansowe jednostki rzetelnie i jasno przedstawia jej sytuację finansową i majątkową oraz wynik finansowy.
w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.