Wyszukiwarka

Zarzut

Definicja podstawowa
Podstawowy element odwołania od wyroku lub decyzji stwierdzający naruszenie przepisów prawa materialnego lub procesowego. Stanowi przesłankę zmiany lub uchylenia wyroku lub decyzji. Zarzuty mogą mieć charakter przejściowy (z. dylatoryjne) lub trwały (z. peremptoryjne).

w Ordynacji podatkowej

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.