Wyszukiwarka

Zarząd

Definicja podstawowa
Organ wykonawczy w podmiotach mających osobowość prawną i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej powoływany zgodnie z przepisami prawa i działający w celu realizacji zadań tych podmiotów. W spółkach kapitałowych zarząd to organ wykonawczy, którego głównym zadaniem jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja. Sposób działania zarządu reguluje ustawa – Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statutu spółki akcyjnej.
w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w Ordynacji podatkowej

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie pracy

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.