Wyszukiwarka

Zapasy

Definicja podstawowa
Zapasy to zakupione lub wytworzone rzeczowe środki obrotowe (wyroby gotowe, towary, materiały, produkcja w toku) służące zapewnieniu ciągłości procesów produkcji i dystrybucji. Utrzymywanie zapasów jest związane z koniecznością zapewnienia rytmiczności produkcji oraz z ekonomią skali produkcji, a ponadto ogranicza niepewność dotyczącą samych dostaw i ich terminowości oraz zabezpieczenia przed nagłymi zdarzeniami. Do innych przyczyn utrzymania zapasów należą: sezonowość dostaw surowców, sezonowość występowania zapotrzebowania na dane produkty, zapewnienie stałego poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach w krótkich okresach czasu.
w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.