Wyszukiwarka

Zaokrąglanie

Definicja podstawowa
Uproszczenie polegające na stosowaniu w rozliczeniach podatkowych przybliżonych kwot, dokonywane ściśle zgodnie z przepisami. Zwykle zaokrąglanie polega na podaniu kwot w pełnych złotych, a groszy w pełnych dziesiątkach groszy.
w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w Ordynacji podatkowej

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.