Wyszukiwarka

Zamiana

Definicja podstawowa
Umowa, na mocy której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. 
 
Charakterystyczne dla umowy zamiany jest to, że podstawowe obowiązki obu stron i treść ich świadczeń względem siebie są identyczne. Różny natomiast jest przedmiot świadczenia. 
 
Przedmiotem zamiany mogą być rzeczy, a w praktyce – prawo własności rzeczy oraz inne prawa majątkowe. 
Do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (art. 603 k.c.).
w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.