Wyszukiwarka

Zaliczka

Definicja podstawowa

W prawie cywilnym: część należności wypłacana z góry przed wykonaniem zobowiązania.

W podatkach dochodowych: częściowe wpłaty podatku dokonywane periodycznie w okresach rozliczeniowych (miesięcznie lub kwartalnie) ostatecznie rozliczane w deklaracjach rocznych.

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPIR)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie pracy

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie gospodarczym

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.