Wyszukiwarka

Zaległość podatkowa

Definicja podstawowa
Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym również zaliczkę, o której mowa w art. 23 o.p., lub ratę podatku. Zaległością podatkową są również należności z tytułu podatków, zaliczek na podatki oraz rat podatków niewpłacone w terminie płatności przez płatnika lub inkasenta (art. 51 o.p.).

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.