Wyszukiwarka

Zadośćuczynienie

Definicja podstawowa

Rodzaj odszkodowania przysługującego osobie fizycznej za doznaną krzywdę lub naruszenie jej dóbr osobistych. Stanowi ono ekwiwalent pieniężny doznanych cierpień psychicznych i fizycznych osoby poszkodowanej.

Patrz: odszkodowanie
 

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.