Wyszukiwarka

Zabezpieczenie

Definicja podstawowa
Gwarancja wypłacalności lub dotrzymania umowy. W postępowaniu egzekucyjnym w administracji zajęcie zabezpieczające to czynność organu egzekucyjnego, w wyniku której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia wykonania przez niego obowiązku objętego zarządzeniem zabezpieczenia, ale która nie prowadzi do przymusowego wykonania obowiązku.
w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku akcyzowym

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w Ordynacji podatkowej

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w ubezpieczeniach

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.