Wyszukiwarka

Zagraniczna spółka kontrolowana

Definicja podstawowa
Zagraniczne spółki kontrolowane (ang. Controlled Foreign Corporation – CFC). to spółki, w których:
  • polski podatnik ma minimum 25% udziałów,
  • przychody mają co najmniej w 50% finansowy charakter, czyli pochodzą m.in. z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji),
  • działalność była zlokalizowane w kraju, w którym opodatkowanie jest niższe minimum o 25% w porównaniu do stawki podatku dochodowego w Polsce. Jet to także każda spółka położona w kraju wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.
w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.