Wyszukiwarka

Wyroby gazowe

Definicja podstawowa
Wyroby gazowe – to wyroby energetyczne, takie jak:
  • gaz ziemny mokry skroplony (CN 2711 1100),
  • gaz ziemny mokry w stanie gazowym (CN 2711 2100),
  • gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy o kodzie CN 2711 2100,
  • pozostałe węglowodory gazowe w stanie gazowym (CN 2711 2900),
  • pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 15 lit. b(pozostałe paliwa gazowe), z wyłączeniem węglowodorów alifatycznych nasyconych i nienasyconych (CN 2901 1000). 
w podatku akcyzowym

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.