Wyszukiwarka

Wyroby gotowe

Definicja podstawowa
Wyroby gotowe to produkty niepodlegające dalszej obróbce w obrębie tego samego przedsiębiorstwa, w którym zostały wyprodukowane. Są to produkty całkowicie wykończone i skompletowane, po przejściu wszystkich faz produkcji. Wyrobami gotowymi mogą być zarówno produkty finalne (rynkowe), jak i wyroby podlegające dalszemu procesowi przetwórczemu w innych przedsiębiorstwach. 
 
Do wyrobów gotowych zaliczane są również zespoły, elementy, części i półfabrykaty niepodlegające dalszej obróbce w przedsiębiorstwie, w którym zostały wytworzone, przeznaczone do sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa (zalicza się je do produkcji w momencie sprzedaży, a nie przekazania do magazynu wyrobów) lub rozchodowane na inne cele przedsiębiorstwa.
w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPIR)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.