Wyszukiwarka

Wszczęcie (postępowania)

Definicja podstawowa
Rozpoczęcie postępowania administracyjnego, którego celem jest wydanie rozstrzygnięcia w sprawie będącej przedmiotem postępowania. Postępowanie może być wszczęte na wniosek zainteresowanego lub z urzędu.

w Ordynacji podatkowej

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.