Wyszukiwarka

Wierzytelność

Definicja podstawowa
1. Uprawnienie przysługujące wierzycielowi do domagania się od dłużnika spełnienia określonego świadczenia.
2. Suma pieniężna, przedmiot, odpowiadające wartością tym świadczeniom.
w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.