Wyszukiwarka

Weksel

Definicja podstawowa

Dokument stanowiący pisemne zobowiązanie wystawcy lub wskazanej przez niego osoby do zapłacenia określonej sumy pieniędzy osobie wymienionej w dokumencie lub jego okazicielowi w oznaczonym terminie. W obrocie występują weksle trasowane i własne.

Weksel trasowany zawiera:

•  nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono,
•  polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,
•  nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata),
•  oznaczenie terminu płatności,
•  oznaczenie miejsca płatności,
•  nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
•  oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla,
•  podpis wystawcy weksla.

Weksel własny zawiera:

•  nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono,
•  przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,
•  oznaczenie terminu płatności,
•  oznaczenie miejsca płatności,
•  nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana,
•  oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla,
•  podpis wystawcy weksla.
w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.