Wyszukiwarka

Waloryzacja

Definicja podstawowa
Ustalenie wysokości istniejących świadczeń pieniężnych, np. emerytur, rent lub płac, w związku ze zmianą systemu pieniężnego, jednostki monetarnej lub opublikowaniem wskaźnika procentowego (wskaźnika waloryzacji).
w emeryturach i rentach

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w zasiłkach

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.