Wyszukiwarka

Wartość początkowa

Definicja podstawowa
Wartość początkowa środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, to podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych. Wpływa ona na podstawę opodatkowania, a w konsekwencji na wysokość podatku dochodowego. Metoda jej ustalania zależy od sposobu nabycia środka trwałego.
w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.