Wyszukiwarka

Unia Europejska

Definicja podstawowa
Gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych krajów europejskich będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Jest największą organizacją tego typu na świecie; oficjalny skrót w Polsce – UE.
 
Patrz: dotacja, nierezydent, spółka

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.