Wyszukiwarka

Umorzenie

Definicja podstawowa
1. Zrezygnowanie z dalszego postępowania sądowego w określonej sprawie. 
2. Całkowita lub częściowa rezygnacja z dochodzenia lub egzekucji należności pieniężnych. 
3. Zmniejszenie wartości użytkowanych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stosownie do ich zużycia.
w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w Ordynacji podatkowej

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w ubezpieczeniach

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.