Wyszukiwarka

Ulepszenie

Definicja podstawowa
Ulepszyć oznacza zmienić coś tak, żeby stało się lepsze, lepiej służyło, poprawić, udoskonalić, zracjonalizować. Do wydatków poniesionych na ulepszenie kwalifikują się te wydatki, które zostały poniesione w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji danego środka trwałego, prowadzących do wzrostu jego wartości użytkowej. Wzrost wartości użytkowej środka trwałego mierzony jest w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami jego eksploatacji.
 
Różnica między nakładami poniesionymi na remont a nakładami na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że pierwsze z nich zmierzają do odtworzenia wartości użytkowej poprzez wymianę i naprawę, natomiast drugie dotyczą budowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, które w konsekwencji powodują istotną zmianę cech użytkowych. 
w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.