Wyszukiwarka

Ujawnienie

Definicja podstawowa
1. W podatkach dochodowych związane z opodatkowaniem dochodów z nieujawnionych źródeł (art. 20 updof). 
2. Ujawnieniem środka trwałego jest wprowadzenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych później niż w miesiącu przekazania ich do używania (art. 22h ust. 1 pkt 4 updof, art. 16h ust. 1 pkt 4 updop). 
w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.