Wyszukiwarka

Świadek

Definicja podstawowa
1. Osoba powołana przez sąd do złożenia zeznań dotyczących okoliczności rozpatrywanej sprawy. 
2. Osoba obecna przy dokonaniu aktu prawnego i potwierdzająca podpisem ten akt.
w Ordynacji podatkowej

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.