Wyszukiwarka

Świadectwo homologacji

Definicja podstawowa
1. Dokument potwierdzający sprawdzenie urządzenia przed udzieleniem zezwolenia na jego produkcję, eksploatację i sprzedaż.
2. Zezwolenie wydane po takim sprawdzeniu.
3. Świadectwo homologacji jest wydawane przez ministra właściwego do spraw transportu dla każdego nowego typu pojazdów (samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, tramwaju lub przyczepy), przedmiotu ich wyposażenia oraz części. Obowiązek uzyskania świadectwa homologacji obciąża producenta lub importera nowego typu pojazdów (art. 68 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137).
w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.