Wyszukiwarka

Środek egzekucyjny

Definicja podstawowa
Środek egzekucyjny to: 
 
•  w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych egzekucja: 
    – z pieniędzy, 
    – z wynagrodzenia za pracę, 
    – ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, 
    – z rachunków bankowych, 
    – z innych wierzytelności pieniężnych, 
    – z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, 
    – z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, 
    – z weksla, 
    – z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, 
    – z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 
    – z pozostałych praw majątkowych, 
    – z ruchomości, 
    – z nieruchomości; 
 
•  w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązków o charakterze niepieniężnym: 
    – grzywna w celu przymuszenia, 
    – wykonanie zastępcze, 
    – odebranie rzeczy ruchomej, 
    – odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, 
    – przymus bezpośredni (art. 1a pkt 12 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).
w Ordynacji podatkowej

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.