Wyszukiwarka

System sprawozdawczości wewnętrznej

Definicja podstawowa
System sprawozdawczości wewnętrznej stanowią sprawozdania (raporty) dostosowane do potrzeb kierownictwa jednostki lub kierowników centrów odpowiedzialności. Przykładowymi raportami wewnętrznymi mogą być: sprawozdanie z realizacji projektów inwestycyjnych, sprawozdanie z wykonania budżetu kosztów, sprawozdanie z wykonania budżetu sprzedaży. Sprawozdawczość wewnętrzna może być również pomocna przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, np. budżet przepływów pieniężnych przy określeniu wartości odzyskanej środków trwałych, które są gospodarczo nieprzydatne. Może być ona także wykorzystana na potrzeby kontroli wewnętrznej lub audytu, jednak jej przeznaczenie może być znacznie szersze. Formę i zakres sprawozdawczości wewnętrznej określa samodzielnie jednostka gospodarcza. Nie ma w tym zakresie szczegółowych regulacji prawnych. 

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.