Wyszukiwarka

Sprawozdanie finansowe łączne

Definicja podstawowa
Sprawozdanie finansowe łączne jest sumą sprawozdania finansowego jednostki (np. centrali, biura zarządu) i wszystkich jej pozostałych jednostek organizacyjnych (oddziałów, zakładów) po dokonaniu wyłączeń: 
 
•  aktywów i funduszy wydzielonych,
•  wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze,
•  przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostką i jej oddziałami (zakładami) lub między oddziałami (zakładami),
•  wyniku finansowego operacji gospodarczych dokonywanych wewnątrz jednostki, zawartych w aktywach jednostki lub jej oddziałów (zakładów). 

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.