Wyszukiwarka

Sukcesja

Definicja podstawowa
Wstąpienie w ogół lub część praw i obowiązków przez nabywcę lub następcę prawnego.
w podatku akcyzowym

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w Ordynacji podatkowej

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie cywilnym

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.