Wyszukiwarka

Spadek

Definicja podstawowa

Dobra materialne, prawa lub obowiązki nabywane w drodze dziedziczenia po osobie zmarłej.

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od spadków i darowizn

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie pracy

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie cywilnym

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.