Wyszukiwarka

Siedziba

Definicja podstawowa
1. Miejsce, w którym ktoś mieszka lub stale przebywa. 
2. Miejsce, w którym się znajduje jakaś instytucja. 
3. Na podstawie art. 41 Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowią inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.
w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie pracy

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w ubezpieczeniach

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.