Wyszukiwarka

Szyld

Definicja podstawowa
Tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują.
(art. 2 pkt 16d ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Patrz: tablica reklamowa, urządzenie reklamowe

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.