Wyszukiwarka

Różnice kursowe

Definicja podstawowa
Zmiana wysokości przychodów lub kosztów spowodowana zmianą kursów walut między dniem zarachowania przychodu lub kosztu a dniem otrzymania należności albo faktycznej zapłaty.
w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPIR)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.