Wyszukiwarka

Rekompensaty

Definicja podstawowa
W stosunkach gospodarczych często występujące roszczenia o naprawienie wyrządzonej kontrahentowi szkody. Spełnienie tych roszczeń ma postać odszkodowań lub kar umownych, przy czym cel ich jest zasadniczo taki sam. Odszkodowanie nie może przekroczyć rozmiarów szkody, w przeciwieństwie do kary umownej.
w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.