Wyszukiwarka

Rachunek zysków i strat

Definicja podstawowa
Rachunek zysków i strat pokazuje dokonania jednostki w danym okresie. Zawiera istotną informację o rentowności jednostki. Jego istota polega na przeciwstawieniu przychodom (i zyskom nadzwyczajnym) z różnych rodzajów działalności współmiernych do nich kosztów (i strat nadzwyczajnych), co w efekcie daje wynik finansowy (zysk lub stratę) brutto, który, skorygowany o obowiązkowe zmniejszenia (np. podatek dochodowy), pozwala na uzyskanie kwoty wyniku netto za dany okres [Śnieżek E., Jaroszczak A., Mazuchowska B., Stępień­ Andrzejewska J., Żurawska J.: Wprowadzenie do rachunkowości – przykłady, zadania, testy, komentarze, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2003, str. 161–164]. 
w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.