Wyszukiwarka

Rachunek przepływów pieniężnych (cash-flow)

Definicja podstawowa
Jeden z elementów sprawozdania finansowego. Sporządzać go muszą jednostki podlegające obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego. Rachunek przepływów pieniężnych powinien umożliwiać przede wszystkim uzyskanie informacji na temat stopnia płynności finansowej. Istotnym elementem tego rachunku jest pokazanie aktywności jednostki w ściąganiu należności, a także zdolności do spłaty zobowiązań. Jest on sporządzany w formie zestawienia prezentującego obieg środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Może być sporządzany metodą bezpośrednią lub metodą pośrednią. Bez względu na metodę liczenia rachunek przepływów pieniężnych powinien wykazywać przepływy pieniężne z podziałem na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową. Powinny tam znaleźć się odpowiednio pogrupowane informacje dotyczące: wpływów z działalności operacyjnej, innych wpływów z podziałem na ich źródła, wydatków z podziałem na ich źródła, wartości środków pieniężnych na początek okresu, wartości środków pieniężnych na koniec okresu. 
w rachunkowości

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.