Wyszukiwarka

Paliwo

Definicja podstawowa

Substancja służąca do: napędu maszyn, urządzeń oraz  pojazdów. Wykorzystywana  do celów grzewczych lub procesów technologicznych.

Paliwa dzielimy ze względu na pochodzenie. Wyróżniamy wówczas paliwa:   

•   paliwa naturalne: węgiel kamienny, brunatny, torf, biomasa (w tym drewno), ropa naftowa, gaz ziemny, biogaz;
•   paliwa sztuczne: wytwarzane przy przeróbce paliw naturalnych (koks, olej opałowy, olej napędowy, benzyna, gaz drzewny, gaz świetlny, LPG).

Paliwa dzielimy również ze względu na stan skupienia. Wyróżniamy wówczas:   paliwa stałe, ciekłe i gazowe.

Ze względu na zastosowanie, paliwa dzielą się  na: opałowe i napędowe.

w podatku od towarów i usług (VAT)

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.