Wyszukiwarka

Podatek tonażowy

Definicja podstawowa

Zryczałtowany podatek, którego wysokość zależy od pojemności netto statku i okresu jego eksploatacji, a nie od zysku z działalności – jak w przypadku podatku dochodowego. Wysokość stawki podatku obliczanego od ustalonej podstawy opodatkowania została określona na 19%. Podatek tonażowy jest rozliczany w okresach miesięcznych, za które nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowych. Podatek tonażowy podatnicy są obowiązani wpłacać bez wezwania za każdy miesiąc roku podatkowego na rachunek właściwego organu podatkowego w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Na przedsiębiorców żeglugowych został nałożony obowiązek złożenia zeznania rocznego, dotyczącego wysokości podatku tonażowego należnego za dany rok podatkowy. Termin do złożenia tego zeznania został określony na 31 stycznia następnego roku.

Podatek tonażowy reguluje ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1353 ze zm.).

Od 2013 r. przedsiębiorca żeglugowy nie może odliczać od podstawy opodatkowania podatkiem tonażowym składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.