Wyszukiwarka

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

Definicja podstawowa

Ustawa z 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. z 2012 r., poz. 362), obowiązująca od 18 kwietnia 2011 r., wprowadziła do polskiego systemu podatkowego nowy podatek, w którym przedmiotem opodatkowania jest wydobycie miedzi oraz srebra. Podatnikami podatku od wydobycia kopalin są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące wydobycia miedzi oraz srebra. Stawki podatkowe są ustalane odrębnie dla jednej tony wydobytej miedzi oraz dla jednego kilograma wydobytego srebra. W zależności od średniej ceny miedzi i srebra stawka podatkowa jest ustalana metodami uwzględniającymi koniunktury na rynku metali. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.