Wyszukiwarka

Próg rentowności wartościowy

Definicja podstawowa
Wielkość przychodu ze sprzedaży wyrobów, która zapewnia pokrycie kosztów poniesionych na ich wytworzenie (stałych i zmiennych), przy założonej wysokości kosztów i ceny. Wartościowy próg rentowności dla produkcji jednoasortymentowej określa się wzorem:

                                              BEP’ = K(s) : [1 – (k(z) : C)] = C x BEP
gdzie:
 
BEP’ – próg rentowności wartościowy,
K(s) – koszty stałe,
k(z) – jednostkowy koszt zmienny,
C – cena sprzedaży jednostki wyrobu,
BEP – próg rentowności ilościowy.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.