Wyszukiwarka

Pasywa

Definicja podstawowa

Pasywa stanowią źródło finansowania (pochodzenia) środków gospodarczych (aktywów) znajdujących się w dyspozycji danej jednostki. Wskazują, kto wyposażył jednostkę w środki gospodarcze będące w jej dyspozycji, na jaki czas oraz na jakich warunkach (tj. pasywa są równowartością aktywów zaangażowanych w przedsiębiorstwie na dłuższy lub krótszy czas przez właścicieli tego przedsiębiorstwa i jego otoczenie). Dzieli się je na:

•  kapitały (fundusze) własne (tj. stanowiące równowartość środków wniesionych przez jej właścicieli i środków uzyskanych w trakcie działalności),
•  kapitały (fundusze) obce (tj. wszelkiego rodzaju źródła finansowania przy wykorzystaniu kapitału obcego; są to w dużej mierze kredyty i pożyczki zarówno długo-, jak i krótkoterminowe oraz zobowiązania handlowe).

Pasywa w bilansie uporządkowane są według kryterium wymagalności – od najmniej wymagalnych (kapitałów własnych), do najbardziej wymagalnych, tzn. zobowiązań krótkoterminowych.

Szczegółowy podział pasywów według źródeł pochodzenia zasobów majątkowych zawarty jest w załącznikach do ustawy o rachunkowości dotyczących bilansów.

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.