Wyszukiwarka

Pomoc de minimis

Definicja podstawowa

Pomoc de minimis jest szczególnym przypadkiem pomocy publicznej. Przepisy wspólnotowe albo zakazują państwom członkowskim udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej, albo nakazują, by udzielenie takiej pomocy wymagało zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Inaczej jest w przypadku pomocy de minimis.

Pomoc de minimis jest to pomoc, która nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Dlatego nie wymaga uprzedniej kontroli ze strony Komisji Europejskiej w drodze notyfikacji. Nazwa pochodzi od zasady prawa rzymskiego „de minimis non curat lex” (łac. prawo nie troszczy się o drobiazgi).

w podatkach dochodowych

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

w prawie gospodarczym

Pełna treść po wykupieniu abonamentu

Zaproponuj hasło

Nie znalazłeś hasła którego szukałeś? Uważasz, że moglibyśmy coś dodać? Chciałbyś przeczytać jakąś definicję? Jeśli tak, wpisz swoją propozycję hasła, które powinniśmy opisać.